Mục đích xây dựng bảng báo giá linh kiện điện tử này nhằm để các bạn có cơ sở so sánh khi đi mua linh kiện tại các shop cũng như các bạn mua linh kiện online. Vì hiện tại có rất nhiều shop bán linh kiện, giá cả thì cũng rất khác nhau, từ các cửa hàng trong nước tới các shop online ship hàng từ Trung Quốc về.