IC sạc tuyến tính dòng điện không đổi pin lithium-ion đơn

icrosource LP4054H là bộ sạc tuyến tính dòng điện không đổi / điện áp không đổi hoàn chỉnh của pin lithium-ion đơn. Nó sử dụng cấu trúc MOSFET bên trong và có dòng sạc tối đa là 600mA. Không cần điện trở lấy mẫu dòng điện bên ngoài. Điện áp sạc được cố định ở mức 4,2V và dòng sạc có thể lập trình được thông qua một điện trở.

Hình ảnh IC icrosource LP4054H trên mạch

Bộ sạc tuyến tính pin lithium-ion không đổi / điện áp không đổi Microsource LP4054H để đạt được giám sát dòng sạc, kết thúc sạc và điện áp đầu vào, vv Các tính năng.

 

Bản dữ liệu chi tiết Microsource LP4054H
READ  Datasheet 7809 Và Hướng dẫn sử dụng + mạch ứng dụng 7809