Bộ 1 Đồng hồ đo kim vạn năng VOM (Đen phối trắng) và 1 bút thử điện (Vàng)

Xem chi tiết