Bộ đồng hồ đo vạn năng DT-830B + 6 món dụng cụ kỹ thuật

Xem chi tiết