Đồng hồ đo kim vạn năng VOM 360 (Đen phối trắng)

Xem chi tiết