Đồng hồ đo vạn năng CHY CY-9205N (Đen phối cam)

Xem chi tiết