Đồng hồ đo vạn năng Digital Multimeter A830L (Xanh phối vàng)

Xem chi tiết