Chức năng Ký hiệu Quy ước Màu dây điện Xe Máy Honda Yamaha Suzuki SYM

Mỗi hãng xe đều có những quy định bất di bất dịch về màu của dây điện, điều này giúp chúng ta nắm bắt và sửa chữa chính xác hệ thống điện trong xe máy. Sơ đồ điện xe máy mô phỏng toàn bộ các đường điện chạy trong xe. Khi xe hỏng hóc trong quá trình sử dụng thì sơ đồ mạch điện sẽ giúp cho người thợ sửa xe có thể biết được vị trí hỏng và quá trình sửa chữa nhanh chóng hơn.

Chức năng Ký hiệu Quy ước Màu dây điện Xe Máy Honda

XANH LÁ CÂY – dây mát của cả hệ thống dây điện (các đời xe honda) Nối vàn dây Đen Khóa Chống Trộm Xe Máy
XANH DƯƠNG – dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước
XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG – dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ
XANH ĐỌT CHUỐI – dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn
XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ – dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ
XANH DƯƠNG SỌC VÀNG – dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC
XANH NHẠT – dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ
HỒNG – dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ
GẠCH (CAM) – dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ
ĐỎ – dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy
ĐỎ DÂY LỚN – Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề
ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG – Chạy từ rơle đề đến môtơ đề
VÀNG – dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha
VÀNG SỌC ĐỎ – dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề
VÀNG SỌC TRẮNG – dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ
TRẮNG – dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc
ĐEN – dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận
ĐEN SỌC ĐỎ – dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC
ĐEN SỌC TRẮNG – dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC
ĐEN SỌC VÀNG – dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn
NÂU – dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ
NÂU SỌC TRẮNG – dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù
XÁM – dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan

Chức năng Ký hiệu Quy ước Màu dây điện Xe Máy Yamaha

Đỏ: Cọc bình Ắc quy nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy
Nâu: Dây Công tắc ổ khóa xe
Đen: Mass Nối vàn dây Đen Khóa Chống Trộm Xe Máy
Nâu Đậm: Signal Trái
Lá Đậm: Signal Phải
Nâu sọc Trắng: Chớp
Hồng: Kèn
Vàng: Stop (dây chuyển Xanh lá sọc vàng)
Xanh Dương sọc Trắng: Relay Đề
Lá cây ( lá cây sọc đen): Báo Xăng
Vàng: Đèn Pha
Lá cây: Đèn Cốt
Xanh Dương: Đèn lái ( hay còn gọi đèn đồng Hồ)
Vàng sọc Đỏ: Nguồn đèn
Trắng: Sạc
Đen sọc Đỏ: Lửa
Kích: Trắng sọc đỏ ( Trắng sọc Xanh lá )
Cam: Bobine sườn:

READ  Cách phân biệt và nhận biết transistor PNP và NPN

Chức năng Ký hiệu Quy ước Màu dây điện Xe Máy Suzuki

Mass : Bk/W (đen sọc trắng) Nối vàn dây Đen khóa Chống Trộm Xe Máy
+ Ac Quy : R (đỏ) nối vào dây Đỏ khóa Chống Trộm Xe Máy
+ công tắc : O (cam) Nối vàn dây Cam khóa Chống Trộm Xe Máy
Signal trái : Bk (đen)
Signal phải : Lg (xanh lá lợt)
Chớp : Lb (xanh biển lợt)
Kèn : G (xanh lá)
Stop :W/Bk (trắng sọc đen)
Relay đề : Y/G (vàng sọc xanh lá)
Báo xăng :Y/Bk (vàng sọc đen), Bk/W (đen sọc trắng)
Pha :Y (vàng)
Cos : W (trắng)
Đèn lái : Gr (xám)
kích : W,G/bu (trắng, xanh lá sọc xanh biển lợt)
Bobine : Bk/Y (đen sọc vàng)

Chức năng Ký hiệu Quy ước Màu dây điện Xe SYM

XANH LÁ CÂY – dây mát của cả hệ thống dây điện Nối vàn dây Đen Khóa Chống Trộm Xe Máy
XANH DƯƠNG – dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước
XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG – dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ
XANH ĐỌT CHUỐI – dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn
XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ – dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ
XANH DƯƠNG SỌC VÀNG – dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC
XANH NHẠT – dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ
HỒNG – dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ
GẠCH (CAM) – dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ
ĐỎ – dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy
ĐỎ DÂY LỚN – Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề
ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG – Chạy từ rơle đề đến môtơ đề
VÀNG – dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha
VÀNG SỌC ĐỎ – dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề
VÀNG SỌC TRẮNG – dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ
TRẮNG – dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc
ĐEN – dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận
ĐEN SỌC ĐỎ – dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC
ĐEN SỌC TRẮNG – dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC
ĐEN SỌC VÀNG – dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn
NÂU – dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ
NÂU SỌC TRẮNG – dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù
XÁM – dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan
MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG PIAGGIO
Đang cập nhật

Chức năng Ký hiệu Quy ước Màu dây điện Xe KAWASAKI

DÂY XANH LÁ CÂY – dây Mass của cả hệ thống dây điện Nối vàn dây Đen Khóa Chống Trộm Xe Máy
DÂY ĐỎ DÂY LỚN – Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề
DÂY ĐEN – dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận xe máy
XANH DƯƠNG – dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước
XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG – dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ
XANH ĐỌT CHUỐI – dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn
XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ – dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ
XANH DƯƠNG SỌC VÀNG – dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC
XANH NHẠT – dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bó ng báo đồng hồ
HỒNG – dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ
GẠCH (CAM) – dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ
ĐỎ – dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy
Hướng dãn lắp Khóa Remote chống trộm xe máy từ A đến Z

READ  Cấu tạo và nguyên lý mạch nguồn xung dùng IC KA3842

Sơ đồ mạch điện của xe máy Exciter Yamaha 135

Sơ đồ mạch điện xe máy Yamaha Sirius

Sơ đồ mạch điện xe máy Yamaha Jupiter

Bảng mã màu dây điện xe máy Yamaha

Các Nguyên Nhân Xe Máy Mất Điện Và Cách Xử Lý Triệt Để

Bất kỳ xe tay ga, xe côn hay xe số cũng có thể bị mất điện trong quá trình sử dụng. Điều này gây phiền phức cho người sử dụng, đặc biệt là khi đang di chuyển trên đường. Cùng tìm hiểu các nguyên nhân và cách xử lý xe máy mất điện qua nội dung bài viết sau đây.

1. Các nguyên nhân xe máy mất điện

Nguyên nhân xe máy mất điện rất đa dạng, trong đó bao gồm 1 số nguyên nhân chính sau:

Đứt hoặc cháy cầu chì

Cầu chì là bộ phận nối giữa hệ thống đề xe và ắc quy. Trên xe côn tay hoặc xe số nó thường nằm ở bên hông hoặc dưới yên xe. Còn xe tay ga thường được đặt ở phía trước yếm hoặc chỗ để chân. Khi cầu chì bị cháy sẽ làm cho xe máy bị chập điện, mất điện không khởi động được.

Bình ắc quy bị yếu điện hoặc chết

Nguyên nhân chính là do người dùng quên tắt máy xe trong thời gian dài khiến cho hệ thống điện ngốn hết điện trong bình ắc quy.

Ngoài ra đối vớ các dòng xe tay ga lâu không sử dụng bình ắc quy sẽ bị yếu điện dần. Để quá lâu thì bạn phải kích điện ắc quy xe mới chạy được.

Bên cạnh đó, bình ắc quy khi sử dụng lâu ngày cũng có thể bị hỏng và mất khả năng tích điện. Với lỗi này chỉ cần thay mới để xe có thể hoạt động trở lại bình thường.

Xe máy mất điện cao áp hoàn toàn

Trường hợp xe máy mất điện cao áp dẫn đến không thể di chuyển được. Nguyên nhân chính từ lỗi dây dương IC sẽ làm cho xe máy mất điện hoàn toàn.

Hư hỏng ổ khóa

Bên trong ổ khóa bị trục trặc dẫn tới khóa không thể đóng mở phần tiếp xúc điện từ ắc quy tới máy. Đây là nguyên nhân gây mất điện, không thể cung cấp điện cho các bộ phận khác của xe.

Lỗi hệ thống chống trộm

Các thiết bị điện tử luôn có những rủi ro hỏng hóc bất cứ lúc nào. Hệ thống chống trộm đôi khi bị nhiễu sóng, hiểu sai mệnh lệnh và không cho khởi động xe.

Một số loại khóa thông minh đôi khi cũng xuất hiện tình trạng tương tự hay remote hết pin. Cũng không thể nào mở hệ thống điện lên được.

READ  [Video] Hiệu ứng Reverb trong âm thanh là gì?

Hệ thống đề bị lỗi

Những tiếng tách tách xuất hiện khi đề máy nhưng động cơ lại không hoạt động có thể là báo hiệu cho bộ đề bị lỗi. Bộ phận này rất ít hư hỏng nhưng không phải không gặp. Thường những xe cũ hoặc xe độ rất hay gặp trường hợp này.

Ngoài ra hiện tượng xe máy mất điện còn có thể do nhiều nguyên nhân khách quan khác như: chuột cắn, xe bị ngập nước… khiến xe đột nhiên mất điện mà bạn không rõ lý do.

2. Cách xử lý xe máy mất điện

Tùy từng nguyên nhân gây mất điện mà bạn đưa ra cách xử lý phù hợp, nhanh chóng.

Sửa xe máy mất điện do đứt cầu chì

Nếu cầu chì bị đứt bạn có thể thay thế nó bằng 1 đoạn dây đồng nhỏ. Có thể lấy nó trong 1 đoạn dây dẫn điện. Hoặc bạn mua 1 chiếc cầu chì mới các tiệm sửa xe gần nhất. Nếu thay vào xe khởi động bình thường là được

Trong trường hợp thay mới vẫn cháy cầu chì, thì bạn cần phải tháo yếm trước và 2 sườn 2 bên của xe ra. Để chúng ta đo lại nguồn dòng điện của từng bó dây điện của hệ thống xe từ ổ khóa xuống bình ác quy. Việc này khá phúc tạp và yêu cầu bạn phải đo thông mạch từng cụm dây một.

Sửa xe máy bị mất điện ắc quy

Trước tiên bạn cần chuẩn bị các dụng cụ sửa chữa bao gồm: Tuốc nơ vít 2 cạnh hoặc 4 cạnh để tháo yếm xe. Cà la 10 – 14, nếu có T10 hoặc T14 thì càng tốt. Một đoạn dây dẫn để đấu kiểm tra hệ thống nguồn điện, đồng hồ đo điện.

Cách thực hiện:

  • Tùy theo dòng xe thì ắc quy sẽ được cất ở vị trí khác nhau. Đối với xe số thường nó sẽ nằm ở hông xe phía dưới yên, còn xe ga thì ở phía trước xe.
  • Bạn hay sử dụng tua vít 4 cạnh hoặc T10 để mở ốc và kéo ắc quy ra.
  • Kiểm tra cầu chì ở ác quy xem có bị đứt không. Nếu không bị đứt thì có thể là do ắc quy bị lỗi. Nếu bị đứt thi xe của bạn đang bị chạm chập trong xe.
  • Sử dụng đồng hồ đo điện đo xem ắc quy còn điện không. Cú ý cắm que đỏ vào cực dương, que đen vào cực âm.
  • Nếu ắc quy của bạn có hiệu điện thế từ 10 – 12V. Thì bạn hãy kiểm tra xem dòng điện nếu nó dưới 3.2 – 3.5Ah thì bạn cần phải sạc lại bình ác quy.
  • Khi ắc quy ở dưới 1v thì ác quy của bạn đã bị kiệt rồi. Bạn cần phải thay ắc quy mới cho xe

Tuổi thọ trung bình của ắc quy từ 2 – 3 năm, do đó bạn cần xác định thời gian sử dụng để thay mới ắc quy kịp thời. Tránh để quá lâu sẽ khiến xe rơi vào tình trạng mất điện bất cứ lúc nào.

Sửa xe máy bị mất điện cao áp hoàn toàn

Trước tiên bạn phải tháo yếm xe để lộ phần IC, bộ sạc, hệ thống dây điện từ bình lên đến ổ khóa xe. Sử dụng đồng hồ đo điện đo thông mạch, 1 con IC 4 chân.

Kiểm tra dương sau ổ khóa vào IC có hay không. Nếu không có dương (không có lửa) thì xe của bạn bị mất cao áp ở đây.

Nếu dương sau khía vào IC mà có thì chúng ta sẽ đi kiểm tra tiếp ở Mát vào IC. Hay mô bin sang IC nếu đứt chỗ nào thì bạn nối lại chỗ đó

Xử lý trường hợp không có lửa sau ổ khóa như sau: Bạn tìm dây lửa sau ổ khóa đến và đấu vào dây dương trên IC là xong.

Xử lý xe máy mất điện do hỏng ổ khóa

Đối với lỗi hư hỏng này bạn nên thay ổ khóa mới để đảm bảo xe di chuyển ổn định trong thời gian dài. Đặc biệt là đối với những chủ phương tiện thường xuyên phải di chuyển quãng đường xa.

Sửa xe máy bị mất điện do hỏng đề

Đối với lỗi mất điện xe do hư hỏng bộ đề thì bạn nên thay thế nút đề mới là xe có thể khởi động cũng như di chuyển bình thường.