Quy tắc vòng điện áp và Quy tắc nút dòng điện

Trong khi phân tích mạch điện chúng ta thường áp dụng hai định luật  Kirchhoff là Quy tác vòng điện áp và Quy tắc nút dòng điện. Đây là 2  quy tắc quan trọng để tính toán một mạch điện:

Quy tác vòng điện áp: Tổng điện áp rơi trên các phẩn tử ghép liên tiếp nhau theo 1 vòng kín (đi dọc theo vồng mỗi nhánh và nút chỉ gặp 1 lẩn trừ nút xuất phát) bằng 0 (hay giá trị điện áp đo theo mọi nhánh song song nối giữa 2 điểm khác nhau A và B của 1 mạch điện là như nhau).

Định luật Kirchhoff về điện áp và Phương trình định luật Kirchhoff điện áp cho mạch

 

Đối với bất kỳ vòng kín nào của mạch điện, định luật Kirchhoff về điện áp được phát biểu: “tổng đại số của các điện áp bằng không”.

Điện áp có thể là nguồn hoặc do dòng điện chay trên phần tử thụ động gây nên điện áp (đôi khi còn gọi là điện áp rơi).

Định luật áp dụng tốt cho các mạch điện có nguồn không đổi, một chiều, hoặc nguồn biến đổi theo thời gian, v(t) và i(t).

Phương pháp dòng vòng dựa trên định luật Kirchhoff về điện áp

Quy tắc nút dòng điện: Tổng các dòng điện đi ra khỏi một điểm (nút) của mạch điện luôn bằng tổng các dòng điện đi vào nút đó.

Điểm kết nối của hai phần tử hoặc nhiều hơn được gọi là nút. Kết nối giữa hai phần tử gọi là nút đơn, kết nối với 3 phần tử hoặc nhiều
hơn được gọi là nút chính (nút).

Định luật Kirchhoff về dòng điện được phát biểu: tổng đại số các dòng điện của một nút bằng không.

Một cách phát biểu khác: tổng các dòng điện đến nút bằng tổng các dòng điện đi khỏi nút.

Phương pháp phân tích mạch theo điện áp nút dựa trên định luật này. Cơ sở của định luật là luật bảo toàn điện tích

Phương trình định luật Kirchhoff dòng điện cho mạch điện

Điện áp và dòng điện là hai thông số trạng thái cơ bản của một mạch điện. Sự liên hệ tương hỗ giữa 2 thông số này thể hiện qua điện trở (trở kháng). Điện trở của một phần tử có thể là tuyến tính hay phi tuyến tùy theo quan hệ hàm số u =f(i) giữa điện áp trên 2 đầu và dòng điện đi qua nó. Đường đổ thị biểu diễn quan hệ hàm số u = f(i) gọi là đặc tuyến Vôn – Ampe của phẩn tử.

 

Quy tắc vòng điện áp và Quy tắc nút dòng điện
5 3 votes
Cách đọc trị số và ý nghĩa tụ điện Nội dung : Cấu tạo, phân loại, sự phóng nạp của tụ điện , Cách đọc trị số của tụ điện, Ý nghĩa về giá trị điện áp ghi trên tụ. Một tụ điện là một lin...
Bình ắc quy có thể nạp bằng bao nhiêu phương pháp? Bình thường mỗi khi cần nạp ắc quy đơn giản chúng ta chỉ cần kẹp 2 kìm vào 2 cực của bình mà không quan tâm lắm đến các phương pháp nạp, để bình ác qu...
Các thông số kỹ thuật của máy biến áp Biến áp là thiết bị gồm 2 hay nhiều cuộn dây ghép hỗ cảm với nhau để biến đổi điện áp. Cuộn dây đấu vào nguồn điện gọi là cuộn sơ cấp, các cuộn dây kh...
Varistor hay Tụ chống sét là gì? Tụ chống sét ( Varistor hoặc Metal Varistor Oxit (MOV)) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện chống lại sự đột biến điện áp cao tr...