Quy tắc Quy tác vòng điện áp và Quy tắc nút dòng điện

Đây là 2  quy tác quan trọng để tính toán một mạch điện:

Quy tác vòng điện áp: Tổng điện áp rơi trên các phẩn tử ghép liên tiếp nhau theo 1 vòng kín (đi dọc theo vồng mỗi nhánh và nút chỉ gặp 1 lẩn trừ nút xuất phát) bằng 0 (hay giá trị điện áp đo theo mọi nhánh song song nối giữa 2 điểm khác nhau A và B của 1 mạch điện là như nhau).

Định luật Kirchhoff về điện thế

 

Quy tắc nút dòng điện: Tổng các dòng điện đi ra khỏi một điểm (nút) của mạch điện luôn bằng tổng các dòng điện đi vào nút đó.

Định luật Kirchhoff về cường độ dòng điện

Điện áp và dòng điện là hai thông số trạng thái cơ bản của một mạch điện. Sự liên hệ tương hỗ giữa 2 thông số này thể hiện qua điện trở (trở kháng). Điện trở của một phần tử có thể là tuyến tính hay phi tuyến tùy theo quan hệ hàm số u =f(i) giữa điện áp trên 2 đầu và dòng điện đi qua nó. Đường đổ thị biểu diễn quan hệ hàm số u = f(i) gọi là đặc tuyến Vôn – Ampe của phẩn tử.

 

Quy tắc Quy tác vòng điện áp và Quy tắc nút dòng điện
5 1 vote

BÀI VIẾT LIÊN QUAN