Mạch đảo chiều dùng rơ-le 5 chân và công suất cao dùng rơ le trên ôtô

Mạch điều khiển công suất cao dùng rơ le: Rất phổ biến trên ôt-tô.PDM, BCM…..

Mạch đảo chiều dùng rơ-le 5 chân: Rất phổ biến. Dùng điều khiển cửa sổ điện, khóa trung tâm, cửa nóc, anten tự động, điều chỉnh gương chiếu hậu …..