Mạch đảo chiều dùng rơ-le 5 chân và công suất cao dùng rơ le trên ôtô

Mạch điều khiển công suất cao dùng rơ le: Rất phổ biến trên ôt-tô.PDM, BCM…..

Mạch đảo chiều dùng rơ-le 5 chân: Rất phổ biến. Dùng điều khiển cửa sổ điện, khóa trung tâm, cửa nóc, anten tự động, điều chỉnh gương chiếu hậu …..

READ  Cách đi xe tay ga NVX 155 YAMAHA đỡ hao xăng