Sơ đồ mạch biến đổi tín hiệu cân bằng XLR sang tín hiệu không cân bằng RCA

Mạch đơn phổ biến chuyển đổi tín hiệu cân bằng từ cổng XLR sang tín hiệu không cân bằng đẩu ra RCA, mạch có chất  lượng tốt đảm bảo độ méo và nhiễu thấp nên nhìn không đơn giản có phần hơi phức tạp.

Nguyên tắc mạch:
Nói chung, tín hiệu cân bằng phải được chuyển đổi thành tín hiệu đầu ra không cân bằng (một đầu), bạn có thể sử dụng 1/2 điện trở ne5532 Plus 4x10K, theo sơ đồ ic2a có thể đạt được. Tại thời điểm này trong hình R5 ~ R8 được lấy 10K, một cặp tín hiệu cân bằng từ phía bên trái của đầu vào R5 R6, từ đầu bên phải của R9 có thể là tín hiệu đầu ra một đầu. Mạch Khuếch Đại vi sai này khá đơn giản.

Tiếng ồn đầu ra cũng thấp, gần tới-104dbu (0dbu = 775mv), nhưng vẫn cảm thấy tiếng ồn lớn, vì mục đích này sử dụng mức cân bằng kép, nghĩa là bởi ic2a, ic2b bao gồm hai giai đoạn khuếch đại vi sai, Họ Đã nhận được đồng thời tín hiệu đầu vào cân bằng sau đó được thêm vào để tiếng ồn không liên quan được bù một phần, dẫn đến giảm tiếng ồn 3dB đồng thời cải thiện tỷ lệ từ chối chế độ chung của mạch (cmrr).

Những cải tiến khác cũng có trong ic2a, ic2b trước khi Tăng Bộ theo dõi điện áp ic1a, ic1b. Điều này không chỉ cải thiện Trở kháng đầu vào mà còn cả kháng ic2a, ic2b 8 r5, R6, R7, R8, R13, R14, R15, điện trở R16 từ 10k nguyên bản xuống còn 820ohm, giảm đáng kể khả năng chống ồn nhiệt, Cuối cùng, mức độ tiếng ồn giảm xuống-112dbu, So với mạch vi sai đơn truyền thống để cải thiện 8dB.

READ  Dùng thuyết điện tử để giải thích các hiện tượng nhiễm điện