Cổng AND là gì

Cổng AND (AND gate) là một trong những cổng logic cơ bản trong hệ thống logic kỹ thuật số. Cổng AND là một phép toán logic hai ngõ vào, có nghĩa là tín hiệu đầu ra của cổng AND sẽ được tính dựa trên hai tín hiệu đầu vào.

Các cổng AND thường được biểu diễn bằng ký hiệu hình vuông có các ký hiệu đầu vào (+) và đầu ra (•) trên đó. Hai ngõ vào của cổng AND được kết nối với các biểu tượng đầu vào (+), và tín hiệu đầu ra của cổng AND được đưa ra từ biểu tượng đầu ra (•).

 

Các ngõ vào của cổng AND có thể là các tín hiệu đầu vào số hoặc logic, ví dụ như mức điện áp cao (mức logic 1 hoặc “high”) hoặc mức điện áp thấp (mức logic 0 hoặc “low”). Tuy nhiên, với cổng AND, tín hiệu đầu ra chỉ là mức điện áp cao (mức logic 1 hoặc “high”) nếu cả hai tín hiệu đầu vào đều là mức điện áp cao (mức logic 1). Nếu bất kỳ tín hiệu đầu vào nào là mức điện áp thấp (mức logic 0), tín hiệu đầu ra sẽ là mức điện áp thấp (mức logic 0).

Cổng AND được sử dụng rộng rãi trong các mạch điện tử số để thực hiện các phép toán logic như AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR và các phép toán khác.

READ  Nguồn điện áp, nguồn dòng, điện trở nguồn là gì?