logic kỹ thuật số là gì

Logic kỹ thuật số (Digital Logic) là một lĩnh vực trong kỹ thuật điện tử, liên quan đến việc xử lý tín hiệu số và dữ liệu số bằng các phép toán logic kỹ thuật số. Trong hệ thống logic kỹ thuật số, các tín hiệu và giá trị số được biểu diễn dưới dạng các mức điện áp và được xử lý bằng các mạch logic kỹ thuật số.

Các mạch logic kỹ thuật số được thiết kế để thực hiện các phép toán logic cơ bản, bao gồm AND, OR, NOT, NAND, NOR và XOR. Các phép toán này được sử dụng để thực hiện các tính toán và xử lý dữ liệu trong hệ thống logic kỹ thuật số.

Các thiết bị điện tử như vi điều khiển, bộ xử lý, mạch điện tử số, bộ nhớ và các loại cảm biến, hầu hết đều sử dụng hệ thống logic kỹ thuật số để xử lý dữ liệu số. Việc sử dụng hệ thống logic kỹ thuật số cho phép tính toán và xử lý dữ liệu nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy.

Các ứng dụng của logic kỹ thuật số rất đa dạng, từ các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động, máy ảnh số, đến các hệ thống điều khiển tự động, các hệ thống giám sát, và các ứng dụng trong các lĩnh vực khác như y tế, khoa học, v.v.

READ  Bảng tra cứu thông số Mosfet - Fet thông dụng