Cách tính giá trị tụ mắc song song, mắc nối tiếp

1. Tính giá trị tụ mắc nối tiếp.

tu mac noi tiep

Các tụ điện mắc nối tiếp giá trị điện dung tương đương C tđ được tính bởi công thức :  1/ C tđ = (1 / C1 ) + ( 1 / C2 ) + ( 1 / C3 )
Trường hợp chỉ có 2 tụ mắc nối tiếp thì C tđ = C1.C2 / ( C1 + C2 )
Khi mắc nối tiếp thì điện áp chịu đựng của tụ tương đương bằng tổng điện áp của các tụ cộng lại. U tđ = U1 + U2 + U3
Khi mắc nối tiếp các tụ điện, nếu là các tụ hoá ta cần chú ý chiều của tụ điện, cực âm tụ trước phải nối với cực dương tụ sau:

2 . Tụ điện mắc song song.

tu mac song song
Các tụ điện mắc song song thì có điện dung tương đương bằng tổng điện dung của các tụ cộng lại . C = C1 + C2 + C3
Điện áp chịu đựng của tụ điện tương tương bằng điện áp của tụ có điện áp thấp nhất.
Nếu là tụ hoá thì các tụ phải được đấu cùng chiều âm dương.

Công thức tính khi ghép tụ điện
Công thức tính khi ghép tụ điện

Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Sơ đồ tư duy về tụ điện

Sơ đồ tư duy về tụ điện
READ  Xử lý tín hiệu số là gì?