Chỉnh vang số DB D900

 

Cắt tần số thấp từ 70-85Hz

Cắt dải 160Hz 4DB giảm noise mic

 

READ  Cách tính độ tự cảm của cuộn dây cho mạch phân tần loa