Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển tụ bù PFR – Mikro

Bộ PFR của Mikro là bộ điều khiển tụ bù thông minh thân thiện với người sử dụng. PFR sử dụng kỹ thuật số trong việc tính toán sự sai lệch dòng điện và điện áp giữa các pha, do đó việc đo hệ số công suất chính xác thậm chí khi có sóng hài.

Trang 1 - Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 1 – Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 2 - Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 2 – Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 3 - Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 3 – Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 4 - Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 4 – Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 5 - Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 5 – Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 6 - Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
Trang 6 – Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển PFR
READ  Vật liệu điện từ là gì? Phân loại và ứng dụng của vật liệu điện từ