Mạch chia tần số trong âm thanh

Mạch dùng để chia tần số từ một nguồn âm thanh như bộ mixer, preamlifier, equalizer…thông qua mạch Electronic Crossover, nguồn tín hiệu đầu vào có thể được cách ly điện một chiều bởi chuyển mạch S1…

Nguyên văn phần giải thích bằng tiếng Anh

An audio source, such as a mixer, preamplifier, equalizer, or recorder, is fed to the Electronic Crossover Circuit’s input. That signal is either ac- or dc-coupled, depending on the setting of switch S1, the non- inverting input of buffer-amplifier U1a, one section of quad, BIFET, low-noise TL074 op amp made by Texas Instruments. That stage has a gain of 2, and its output is distributed to both a lowpass filter made by R4, R5, C2, C3, and op-amp U1d, and a highpass filter made by R6, R7, C4, C5, and op amp U1c. Those are 12dB/octave Butterworth-type filters. The Butterworth filter response was chosen because it gives the best compromise between damping and phase shift. Values of capacitors and resistors will vary with the selected crossover at which your unit will operate. The filter’s output are fed to a balancing network made by R8, R9, R10, R11 and balance potentiometer R14. When the potentiometer is at its mid-position, there is a unity gain for passbands of both the high and low filters. DC power for the Electronic Crossover Circuit is regulated by R12, R13, D1, and D2, and decoupled by C6 and C7.
( Hands-On Electronics, Summer 1984, p. 77)

Mạch chia tần số trong âm thanh
5 3 votes
Amply mạch Class D tiếng nhạc có hay không? Mặc nhiên khi nghĩ tới Amply chúng ta lại hình dung ra những thiết bị hình chữ nhật to nặng công kềnh (amply cổ), nhưng hiện tại chúng ta không khỏi b...
Bảng tra cứu thông số Mosfet – Fet thông dụng   1. Bảng tra cứu Mosfet thông dụng Hướng dẫn: Loại kênh dẫn: P-Channel : là Mosfet thuận , N-Channel là Mosfet ngược. Đặc điểm ký t...
Tìm hiểu chất bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử Chất bán dẫn là vật chất có điện trở suất nằm ở giữa trị số điện trở suất của chất dẫn điện và chất điện môi khi ở nhiệt độ phòng, ρ= 10-4 ÷ 107 Ω.m ...
Các tham số kỹ thuật đặc trưng của điện trở Nội dung bài viết ngoài tìm hiểu Các tham số kỹ thuật đặc trưng của điện trở còn bao gồm các nội dung khác như: Ký hiệu của điện trở; Cách ghi và đọc ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *