Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)

Trừ khi có chỉ định, giá trị thập phân của điện dung là trong microfarads (μF); những người khác trong picofarads (pF); điện trở là trong ohms; k = 1.000

sơ đồ này đại diện cho một trong bốn phần (kênh) trên bảng tính.
Được thiết kế để sử dụng thông tin liên lạc, mạch equalizer này sử dụng một bộ cân bằng âm thanh Mitsubishi M5226P IC để điều chỉnh tần số đáp ứng. Nó chạy từ 9-20 V cung cấp. C6 qua C16 là tụ điện polyester phim + – dung sai 5%. (QST, 5/90, tr. 22-24)

Phần tiếng Việt sử dụng Google Translate, nguyên văn tiếng Anh

Except as indicated, decimal values of capacitance are in microfarads (µF); others are in picofarads (pF); resistances are in ohms; k = 1,000

This schematic represents one of four sections (channels) on the PC board.

Designed for communications use, this equalizer circuit uses a Mitsubishi M5226P audio equalizer IC to adjust frequency response. It runs from a 9 to 20 V supply. C6 through C16 are polyester film capacitors of +- 5% tolerance. (QST, 5/90, p. 22-24)

PC-Board Connections

Terminal                      Connector Finger

AUDIO INPUT          5, 8, 14, 21

AUDIO OUTPUT      4, 7, 13, 20

+9  – 20 v                      2

ground                        1, 6, 9, 12, 11, 6, 19 ,  22

 

Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)
5 11 votes
Sơ đồ headamp đơn giản dễ làm nhất Headamp dùng để khuếch đại âm thanh tự như âm-ly trong dàn nghe nhạc, karaoke. Điểm khác biệt của headamp chính là thiết bị này nhỏ gọn,  có thể sử dụ...
Mạch trộn âm thanh từ 2 nguồn khác nhau trong bộ Mixer Mạch có cấu trúc khá đơn giản, được sử dụng để trộn 2 nguồn âm thanh riêng biệt trong bàn Mixer, một triết áp VR3 dùng làm bộ cân bằng giữa 2 nguồn âm...
Dùng IC LM380 làm mạch khuếch đại 2 kênh cho thiết bị nghe cá nhân Mạch dùng IC LM380 với điện áp nguồn đơn chạy khoảng từ 9V tới 15V. Mạch cho công suất khoảng 2 - 3W tải loa 8R, mạch phù hợp với thiết bị nghe cá nhâ...
Mạch điều phối âm thanh tạo hiệu ứng dịch chuyển Mạch dùng để điều phối "panning" từ một nguồn âm thanh người chơi nhạc ở vị trí cố định thành hiệu ứng dịch chuyển vị trí người chơi nhạc qua lại. Bằn...