Mạch khuyếch đại âm thanh 10W sử dụng nguồn đơn

Mạch có cấu trúc đơn giản dễ làm, sử dụng một bộ khuyếch đại thuật toán (LM378) chạy ở chế độ nguồn đơn làm lái 2 Transistor công suất NPN (NSP5191), xuất âm bằng tụ và cho ra công suất âm thanh 10W tải 4R với nguồn điện yêu cầu 26VDC. Mạch có đáp ứng tân số tốt trong khoảng 50Hz – 10KHz.

READ  Mạch khuếch đại cho loa Sub công suất lên tới 100W