Mạch đấu cầu tăng công suất Ampli khi dùng với nguồn điện áp thấp

Đây là mạch khuếch đại âm thanh áp dụng cho trường hợp điện áp thấp yêu cầu công suất lớn. Đầu ra có công suất 1W với tải 4R và điện áp nguồn Vs = 6V, điện áp 12V tải 8R cho ra công suất tới 3.5W. Trong mạch này không cần sử dụng tới tụ điện cách ly. Thay vào đó sử dụng một biến trở 500K dùng để điều chỉnh điện áp DC đầu ra về mức 0V.

BRIDGE AMPLIFIER

This circuit is for low voltage applications requiring high power outputs. Output power levels of 1.0 W into 4 ohm from 6 V and 3.5 V into 8 ohm from 12 V are typical. Coupling capacitors are not necessary since the output dc levels will be within a few tenths of a volt of each other. Where critical matching is required the 500K

potentiometer is added and adjusted for zero dc current flow through the load. (Reprinted with the permission of National Semiconductor Corp. Audio/Radio Handbook, 1980, p. 4-44.)

READ  Mạch khuyếch đại âm thanh 10W sử dụng nguồn đơn