Mạch công suất amply 33W

Đây là mạch công suất dùng khuếch đại âm thanh sử dụng 2 IC cống suất LM1875 “nối cầu” cho công suất ra loa khoảng 33W. Chú ý các IC công suất đánh mã IC6, IC2 phải được bắt vào tản nhiệt. Mạch sử dụng khá nhiều linh kiện và IC OPA làm bộ đệm và đảo pha.

Nguyên văn Tiếng Anh

A 33W BRIDGE COMPOSITE AMPLIFIER

Two LM1875 ICs provide 33W of audio. IC4 is used as a phase inverter. IC6 and IC2 must be heatsinked.
(Reprinted with permission from Electronics Now, 11/92, p. 41. Copyright Gernsback Publications, Inc. , 1992)

Mạch công suất amply 33W
Mạch công suất amply 33W (bấm vào xem ảnh to hơn)

 

 

READ  Dùng IC LM380 làm mạch khuếch đại 2 kênh cho thiết bị nghe cá nhân