Mạch trộn âm thanh từ 2 nguồn khác nhau trong bộ Mixer

Mạch có cấu trúc khá đơn giản, được sử dụng để trộn 2 nguồn âm thanh riêng biệt trong bàn Mixer, một triết áp VR3 dùng làm bộ cân bằng giữa 2 nguồn âm thanh…

Trong sơ đồ mạch điện này sử dụng 2 biến trở VR1, VR2 dùng tăng giảm mức âm lượng tương ứng ở 2 đầu vào Input 1, Input 2 trước khi trộn. Mạch trước khi đưa tới đầu ra được khuếch đại thông qua transistor 2N3563 chạy ở class A. Cả âm thanh đầu vào và đầu ra đều được cách ly điện áp một chiều với các tầng trước và sau bởi tụ điện.

Mức âm lượng ở đầu ra có thể được điều chỉnh bằng việc sử dụng thêm biến trở VR4 ở đầu ra (các giá trị của biến trở và linh kiện các bạn có thể tham khảo ở trong hình sơ đồ mạch)

SOUND MIXER/AMPLIFIER

Both input signals can be independently controlled by VR1 and VR2. The balance control VR3 is used to fade out one signal while simultaneously fading in the other. The transistor provides gain and the combined output signal level is controlled by VR4 (optional). (Courtesy, William Sheets)

READ  Sơ đồ mạch thu phát âm thanh không dây bằng sóng hồng ngoại cho tai nghe