Mạch trộn âm thanh từ 2 nguồn khác nhau trong bộ Mixer

Mạch có cấu trúc khá đơn giản, được sử dụng để trộn 2 nguồn âm thanh riêng biệt trong bàn Mixer, một triết áp VR3 dùng làm bộ cân bằng giữa 2 nguồn âm thanh…

SOUND MIXER/AMPLIFIER

Both input signals can be independently controlled by VR1 and VR2. The balance control VR3 is used to fade out one signal while simultaneously fading in the other. The transistor provides gain and the combined output signal level is controlled by VR4 (optional). (Courtesy, William Sheets)

Mạch trộn âm thanh từ 2 nguồn khác nhau trong bộ Mixer
4.7 6 votes
Mạch khuyếch đại có độ méo thấp Đây là một mạch khuyếch đại có độ méo thấp. Mách sử dụng 2 bộ khuyếch đại thuật toán AD844, AD844 là một IC thuật toán rất phù hợp bởi khả năng hồi ti...
Mạch khuyếch đại âm thanh 12W có độ méo thấp Khác mạch âm thanh 10W với mạch này sử dụng nguồn đôi, xuất âm trực tiếp không qua tụ nên giảm được hiện tượng méo, mạch sử dụng nguồn đôi +-13VDC và ...
Dùng IC LM380 làm mạch khuếch đại 2 kênh cho thiết bị nghe cá nhân Mạch dùng IC LM380 với điện áp nguồn đơn chạy khoảng từ 9V tới 15V. Mạch cho công suất khoảng 2 - 3W tải loa 8R, mạch phù hợp với thiết bị nghe cá nhâ...
Mạch công suất amply 33W Đây là mạch công suất dùng khuếch đại âm thanh sử dụng 2 IC cống suất LM1875 "nối cầu" cho công suất ra loa khoảng 33W. Chú ý các IC công suất đánh mã...