Mức High Low logic là gì

Mức High logic (hay còn gọi là mức logic cao) là một trạng thái của tín hiệu trong hệ thống logic kỹ thuật số, được đại diện bằng giá trị điện áp cao hơn. Trong hệ thống logic kỹ thuật số, tín hiệu được biểu diễn bằng các mức điện áp, và mức High logic thường được định nghĩa là mức điện áp lớn hơn ngưỡng cố định, thường là 2,5V hoặc 3,3V.

High Logic
High Logic thường là 2,5V hoặc 3,3V.

Các tín hiệu logic đại diện cho trạng thái của một tín hiệu trong hệ thống logic kỹ thuật số và được sử dụng để thực hiện các phép toán logic. Trong hệ thống logic kỹ thuật số, mức High logic thường được sử dụng để biểu diễn giá trị true hoặc 1 trong các phép toán logic, trong khi mức Low logic (hay mức logic thấp) được sử dụng để biểu diễn giá trị false hoặc 0.

Việc sử dụng mức High logic và mức Low logic là cách để biểu diễn thông tin số trong hệ thống logic kỹ thuật số. Các thiết bị điện tử như vi điều khiển, bộ xử lý, mạch điện tử số, hầu hết đều sử dụng hệ thống logic kỹ thuật số và các mức High logic và Low logic để thực hiện các phép toán logic và xử lý dữ liệu số.

READ  Cổng AND là gì