Mức low logic là gì?

Mức Low logic (hay còn gọi là mức logic thấp) là một trạng thái của tín hiệu trong hệ thống logic kỹ thuật số, được đại diện bằng giá trị điện áp thấp hơn. Trong hệ thống logic kỹ thuật số, tín hiệu được biểu diễn bằng các mức điện áp, và mức Low logic thường được định nghĩa là mức điện áp nhỏ hơn ngưỡng cố định, thường là 0,8V hoặc 1,0V.

Các tín hiệu logic đại diện cho trạng thái của một tín hiệu trong hệ thống logic kỹ thuật số và được sử dụng để thực hiện các phép toán logic. Trong hệ thống logic kỹ thuật số, mức Low logic thường được sử dụng để biểu diễn giá trị false hoặc 0 trong các phép toán logic, trong khi mức High logic (hay mức logic cao) được sử dụng để biểu diễn giá trị true hoặc 1.

Low Logic
Low Logic thường là 0,8V hoặc 1,0V.

Việc sử dụng mức High logic và mức Low logic là cách để biểu diễn thông tin số trong hệ thống logic kỹ thuật số. Các thiết bị điện tử như vi điều khiển, bộ xử lý, mạch điện tử số, hầu hết đều sử dụng hệ thống logic kỹ thuật số và các mức High logic và Low logic để thực hiện các phép toán logic và xử lý dữ liệu số.

 

READ  Sự khác biệt giữa linh kiện điện tử chủ động và bị động