Nguyên lý làm việc IC 4011 và các ứng dụng

CD4011 là một loại mạch tích hợp được sử dụng để tạo các bài toán logic NAND trong các ứng dụng điện tử. CD4011 là một IC (integrated circuit) bốn cổng NAND, tức là mỗi IC chứa bốn cổng NAND độc lập. Nó được thiết kế để hoạt động với điện áp DC từ 3V đến 18V, với mức tiêu thụ điện năng thấp.

Mỗi cổng NAND trong CD4011 có hai đầu vào (input) và một đầu ra (output). Khi cả hai đầu vào đều có mức logic “1” (cao), thì đầu ra sẽ có mức logic “0” (thấp). Trong trường hợp các đầu vào không phải cả hai đều là mức logic “1”, đầu ra sẽ có mức logic “1”.

Một số ứng dụng của CD4011 bao gồm chuyển đổi tín hiệu, bộ lọc tín hiệu, đếm, xử lý tín hiệu số, đồng bộ hóa tín hiệu, và các ứng dụng khác trong điện tử. CD4011 là một phần của loạt các IC CD40xx (Series 4000), một loạt các mạch tích hợp được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng logic số.

Chức năng các chân IC CD4011

IC CD4011 NAND Gates có 14 chân được đánh số từ 1 đến 14. Sau đây là chức năng của các chân này:

 • Chân 1: Đầu vào NAND cho cổng 1 (Pin 1: Input NAND Gate 1)
 • Chân 2: Đầu vào NAND cho cổng 1 (Pin 2: Input NAND Gate 1)
 • Chân 3: Đầu ra NAND cho cổng 1 (Pin 3: Output NAND Gate 1)
 • Chân 4: Đầu vào nguồn âm (Pin 4: Ground)
 • Chân 5: Đầu vào NAND cho cổng 2 (Pin 5: Input NAND Gate 2)
 • Chân 6: Đầu vào NAND cho cổng 2 (Pin 6: Input NAND Gate 2)
 • Chân 7: Đầu ra NAND cho cổng 2 (Pin 7: Output NAND Gate 2)
 • Chân 8: Đầu vào nguồn dương (Pin 8: VCC)
 • Chân 9: Đầu vào NAND cho cổng 3 (Pin 9: Input NAND Gate 3)
 • Chân 10: Đầu vào NAND cho cổng 3 (Pin 10: Input NAND Gate 3)
 • Chân 11: Đầu ra NAND cho cổng 3 (Pin 11: Output NAND Gate 3)
 • Chân 12: Đầu vào NAND cho cổng 4 (Pin 12: Input NAND Gate 4)
 • Chân 13: Đầu vào NAND cho cổng 4 (Pin 13: Input NAND Gate 4)
 • Chân 14: Đầu ra NAND cho cổng 4 (Pin 14: Output NAND Gate 4)
READ  Hệ nhị phân là gì

Chân 4 (Ground) và chân 8 (VCC) là đầu vào nguồn cho IC. Chân 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13 là đầu vào cho tất cả các cổng NAND trong IC. Chân 3, 7, 11, 14 là đầu ra của tất cả các cổng NAND trong IC. Mỗi cổng NAND có hai đầu vào (input) và một đầu ra (output), như đã mô tả trong câu trả lời trước đó.