Quá trình biến đổi năng lượng trong bình ắc quy diễn ra như thế nào?

Bình ắc quy là bình chứa năng lượng cho hệ thống điện. Khi cần bình ắc quy sẽ tạo ra dòng điện một chiều đi qua các thiết bị nối với các cực của nó.

Dòng điện trong bình ắc quy tạo ra do phản ứng hoá học hoặc giữa những vật liệu trên bản cực và axit H2SO4 trong bình hay còn gọi là chất điện giải.

Sau một thời gian sử dụng bình ắc quy bị hết điện. Tuy nhiên nó có thể được nạp lại bằng cách cho một dòng điện bên ngoài đi qua nó theo chiều ngược với chiều phát điện của bình.

Trong điều kiện bình thường ắc quy được nạp do dòng điện từ máy phát điện. Để hoạt động tốt bình phải làm ba việc:

  • Cung cấp dòng điện khởi động động cơ.
  • Cung cấp điện khi hệ thống cần có mức điện lớn hơn hệ thống xạc có thể cung cấp.
  • Ổn định điện thế trong khi máy đang hoạt động.

Ắc quy là nguồn năng lượng có tính thuận nghịch. Nó tích trữ năng lượng dưới dạng hoá năng và giải phóng năng lượng dưới dạng điện năng.

Quá trình ắc quy cung cấp điện cho mạch ngoài gọi là quá trình phóng điện. Quá trình ắc quy được dự trữ năng lượng gọi là quá trình nạp điện.

Năng lượng của ắc quy quan hệ với quá trình biến đổi hoá học của các bản cực và dung dịch điện phân được trình bày trong bảng sau:

READ  Bảng tra tham số Triac
Quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy

Trong quá trình phóng nạp, nồng độ dung dịch điện phân của ắc quy thay đổi.

  • Khi ắc quy phóng điện, nồng độ dung dịch điện phân giảm dần.
  • Khi được nạp điện, nồng độ dung dịch điện phân tăng dần.

Do đó ta có thể căn cứ vào nồng độ dung dịch điện phân để đánh giá trạng thái tích điện của ắc quy.