Mạch chỉnh lưu máy phát điện trên xe oto

Mạch chỉnh lưu máy phát điện: Mạch chỉnh lưu phổ biến trên máy phát ngày nay là mạch cầu dùng đi-ốt. Để điện áp ra được ổn định (12~16v), nhà SX tích hợp mạch tiết chế bên trong máy phát. Tiết chế sẽ điều khiển dòng điện kích từ nằm trong rô-to của máy phát điện sao cho từ tính của rô-to tạo ra phù hợp với điện áp ra theo thiết kế.

READ  Hướng dẫn làm dây livestream và thu âm cực đơn giản