Một số loại cảm biến điện dùng trên xe ô tô

CB đo gió (MAF)
CB trục cơ (CKP)
CB mức nhiên liệu
CB ô-xy
CB áp suất rail (RPS)
CB áp suất nạp (MAP)
CB trục cam (CMP)
CB nhiệt độ nước (CTS)

READ  Sơ đồ headamp đơn giản dễ làm nhất