Một số loại cảm biến điện dùng trên xe ô tô

CB đo gió (MAF)
CB trục cơ (CKP)
CB mức nhiên liệu
CB ô-xy
CB áp suất rail (RPS)
CB áp suất nạp (MAP)
CB trục cam (CMP)
CB nhiệt độ nước (CTS)

READ  Mạch siêu âm đuổi chó sử dụng IC Timer 555 đơn giản dễ làm