Máng và thang cable hệ thống điện sử dụng như thế nào?

Trong các phân xưởng, nhà máy, xí nghip….. máng cáp, htrcác đường dây ti đin, phân phi ngun, cáp điu khin và cáp vin thông đa dng. đây là cách an toàn, thông dng và hiu qutrong vic mang mt số ln dây dn đến các khong cách xa.

Thang cable (Ladder Cable Tray): có tính gii nhit và khnăng cha cable ti đa. Kích thước chiu ngang t6 đến 36 in, chiu sâu danh định t3 đến 6 in, khong cách các thanh ngang t6- 16in. và được chế to bi các vt liu thép không rỉ, thép và nhôm.
Máng Cable Đáy Cng (Solid Bottom Cable Tray): bo vti đa cho dây dn, có chiu rng t10 – 91cm, chiu sâu danh định t7,6 – 15,2cm, và được chế to bi các vt liu thép không rỉ, thép và nhôm.
Khay cable (Trough Cable Tray): có tính gii nhit tt và các thanh ngang có khong cách gn nhau 2,5cm. Kích thước chiu ngang t10,1 đến 91,4cm, chiu sâu danh định t7,6 đến 15,2cm và được chế to bi các vt liu thép không rỉ, thép và nhôm.
Máng cable (Channel Trough Cable Tray): cha cable đơn, dây điu khin nhiu si khi lượng nhcó kích thước chiu ngang t10,1cm đến 15,2cm, chiu sâu danh định t2,5cm và được chế to bi các vt liu thép không rỉ, thép và nhôm.
READ  Tổng hợp ký hiệu bản vẽ điện dân dụng và các loại sơ đồ mạch

Các phkin máng, thang cable gmcó co xung, co ngang, rnhánh … nhm giúp đường dây không btry sướt gây chm v.