Các mạch điện đèn cơ bản trong mạch điện dân dụng

Những mạch điện đèn cơ bản này được sử dụng ở hầu hết trong tất cả các gia đình chúng ta, dù bạn có ngôi nhà cấp 4 hay đến khách sạn 5 sao cũng dựa trên các mạch điện cơ bản này để lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho nhà, phòng…

Mch đèn đơn 1 công tc điu khin 1 bóng đèn

Để điu khin bóng đèn, ta mc ni tiếp bóng đèn vi 1 công tc

Điu kin: đin áp định mc bóng đèn phi ln hơn hoc bng đin áp của ngun đin: UĐèn = UNgun

Mch đèn mc ni tiếp

Gm có ngun đin, công tc, cm và nhiu bóng đèn mc ni tiếp nhau

Điu kin:

 • Các bóng đèn phi là đèn nung sáng.
 • UĐ1 + UĐ2 + UĐi + …. + UĐn = Ungun
 • UĐ1= UĐ2 = UĐ= …. = UĐn
 • PĐ1= PĐ2 = PĐi = …. = PĐn

Mch đèn mc song song

Gm có ngun đin, công tc, cm và nhiu bóng đèn mc song song nhau.

READ  Sơ đồ nguyên lý và các đấu dây mạch điện quạt trần

Điu kinUĐ1= UĐ2 = UĐi =…. = UĐn

Mch đèn cu thang, 2 công tc điu khin 1 bóng đèn

Mch đèn cu thang dùng để điu khin tt, m1 bóng đèn 2 vtrí khác nhau. Có 2 sơ đồ thường dùng như sau:

Nguyên lý hoạt động sơ đồ (1):

 • Khi 2 đầu của bóng đèn được nối đồng thời với 2 dây nóng (hay hai dây nguội) thì hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn bằng không => bóng đèn tắt.
 • Còn khi một đầu bóng đèn được nối với dây nóng, đầu còn lại nối với dây nguội thì hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn bằng 220V=> bóng đèn sáng.
 • Sơ đồ 1 cần phải sử dụng 2 cầu chì để bảo vệ cho bóng đèn. Sơ đồ này thường áp dụng khi khoảng cách giữa 2 công tắc lớn.

Nguyên lý hoạt động sơ đồ (2):

 • Chỉ cần sử dụng 1 cầu chì để bảo vệ cho bóng đèn. Sơ đồ (2) được sử dụng khá phổ biến.

Mạch đèn điều khiển 2 trạng thái

a. Mạch đèn sáng tỏ, sáng mờ: Sơ đồ mạch như hình dưới:

Nguyên lý hoạt động :

 • Trạng thái 1: Đèn 1 và đèn 2 mắc nối tiếp, khi đó 2 đèn sẽ sáng mờ.
 • Trạng thái 2: Đèn 1 bị nối tắt, chỉ có đèn 2 sáng tỏ.
 • Công tắc S1 dùng để tắt mạch.

b. Mạch đèn sáng luân phiên: Sơ đồ mạch

Nguyên lý hoạt động:

 • Trạng thái 1: Đèn 1 sáng và đèn 2 tắt.
 • Trạng thái 2: Đèn 1 tắt và đèn 2 sáng.
 • Công tắc S1 dùng để tắt toàn bộ mạch.
 • Hai đèn 1 và 2 là hai đèn khác loại, hoặc có công suất khác nhau.
READ  Hướng dẫn kỹ thuật sửa mạch điện Máy lạnh (máy điều hòa)

Mạch đèn điều khiển 4 trạng thái.

Mạch đèn gồm có 2 công tắc 3 chấu và 2 bóng đèn nung sáng.

Các trạng thái hoạt động mạch đèn.

 • Trạng thái 1: Đ1 sáng tỏ, Đ2 tắt (ct1 – 1, ct2 – 2 ).
 • Trạng thái 2: Đ1 tắt, Đ2 sáng tỏ (ct1 – 2, ct2 – 1 ).
 • Trạng thái 3: Đ1 và Đ2 sáng mờ (ct1 – 1, ct2 – 1 ).
 • Trạng thái 4: Đ1 và Đ2 tắt (ct1 – 2, ct2 – 2 )

Mạch đèn thắp sáng theo thứ tự

Các đèn được đóng và tắt theo 1 trình tự nhất định, tại mỗi thời điểm chỉ có 1 bóng đèn sáng. Áp dụng khi cần tiết kiệm, tránh quên tắt đèn

Sơ đồ mạch đèn:

Nguyên lý hoạt động:

 • Bật công tắc S1, đèn 1 sáng.
 • Bật công tắc S2, đèn 1 tắt, đèn 2 sáng.
 • Bật công tắc Si, đèn 2 tắt, đèn i sáng.
 • Bật công tắc Sn, đèn i tắt, đèn n sáng.
 • Khi tắt, trình tự sẽ ngược lại.

Mạch đèn huỳnh quang

Đèn hỳnh quang sử dụng nguồn điện 220V AC, với chấn lưu, tụ, bóng đèn được nối theo sơ đồ trên

Các dạng hư hỏng đèn thường gặp.

 • Đèn không sáng. Nguyên nhân:
  • Nguồn điện chưa đến
  • Dây tóc đèn bị đứt.
  • Starte bị hỏng.
  • Transfor bị hỏng.
  • Mạch điện bị đứt.
 • Đèn không khởi động được. Nguyên nhân:
  • Điện áp nguồn nhỏ hơn điện áp đèn cho phép.
  • Bóng đèn hết tuổi thọ.
  • Starte bị hỏng.
  • Sơ đồ đấu dây sai.
 • Khi tắt đèn còn sáng mờ.Nguyên nhân:
  • Sơ đồ đấu dây sai giữa dây pha và dây trung tính
READ  Sơ đồ mạch đèn chiếu sáng khẩn cấp giá thành rẻ