Bảng tra Varistor phần tử bảo vệ quá áp

Bảng tra Varistor phần tử bảo vệ quá áp cho các thiết bị điện tử công suất. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động Varistor trình bày trong bài Varistor hay Tụ chống sét là gì ? nếu cần kiểm tra chất lượng Varistor hãy tham khảo bài Kiểm tra tụ chống sét

U đm VAC : Điện áp xoay chiều tối đa chạy qua

Uđm VDC: Điện áp một chiều tối đa chạy qua

U bảo vệ max V: Điện áp bảo vệ

Năng lượng (J): Năng lượng tỏa ra lớn nhất

Loại công suất nhỏ

Loại

U đm VAC

Uđm VDC

U bảo vệ max V

Năng lượng (J)

V180ZA1

115

153

295

10

V130LA5

130

175

340

20

V130LA10A

130

175

340

38

V130LA20

130

175

340

70

V150LA5

150

200

395

25

V150LA10A

150

200

395

45

V150LA20A

150

200

395

80

V250LA4

250

330

650

21

V250LA10

250

330

650

40

V250LA20A

250

330

650

72

V250LA40A

250

330

650

130

V275LA2

275

369

710

23

V275LA4

275

369

710

23

V275LA10

275

369

710

45

V275LA20A

275

369

710

75

V275LA40A

275

369

710

140

V420LA10

420

560

1120

45

V480LA40A

480

640

1240

105

V510LA40A

510

675

1350

110

V4575LA40A

575

730

1500

120

Loại công suất lớn .

Loại

U đm

VAC

Uđm

VDC

U bảo vệ maxV

Năng lượng

(J)

Z220LP

242

330

390

620 (100A)

Z250LP

275

370

430

680 (100A)

Z380LP

420

560

530

1050 (100A)

Z415LP

460

615

590

1140 (100A)

Z440LP

484

640

650

1200 (100A)

Z220NP

242

330

330

645 (100A)

Z250LP

275

370

360

680 (100A)

Z380LP

352

470

450

1005 (100A)

Z415LP

460

615

500

1230 (100A)

Z440LP

484

640

550

1300 (100A)

Z120HL2

132

175

420

360 (300A)

Z220HL2

242

330

740

675 (300A)

Z250HL2

275

365

800

750 (300A)

Z415HL2

460

605

1100

1210 (300A)

READ  Biến trở là gì?