Bộ đồng hồ đo kim vạn năng VOM kèm mỏ hàn chì 60w và bút hút chì

Xem chi tiết