Đồng hồ đo kim vạn năng VOM YX960TR kèm pin chuyên dụng sửa chữa điện tử (Đen phối trắng)

Xem chi tiết