Sơ đồ liên kêt mạng CAN – LIN – K trong ôtô

Liên kêt mạng (CAN – LIN – K): Rất phổ biến trên các xe Hyundai ngày nay. Dùng để truyền giữ liệu giữa các hộp điều khiển nhằm giảm số lượng dây dẫn.

VD:
+ Mạng CAN liên các các hộp điều khiển phần động cơ, bộp số ABS…..
+ Mạng LIN trong HT điều khiển điện thân xe………..
+ Mạng “K” trong liên kết hộp điều khiển túi khí ………

READ  Nguyên lý làm việc vòi phun nhiên liệu – Injector xe ôtô