Nguyên lý làm việc của một số loại cảm biến chân ga –  Accel pedal sensor xe ô tô

Cảm biến chân ga ô tô đưa tín hiệu về ECU yêu cầu của người lái về công suất động cơ. ECU dựa vào tín hiệu từ CB này để điều khiển lượng phun, góc đánh lửa  và nhiều yếu tố khác.

CB chân ga thường là một cặp biến trở, 1 tăng dần, một giảm dần để thông qua ECU kiểm soát lẫn nhau.

Cảm biến chân ga báo về ECU ý định của người lái

Cảm biến thường có 6 dây bao gồm:

  • 2 Tín hiệu báo về ECU
  • 2 Mát (-) cảm biến từ ECU cho 2 dải biến trở
  • 2 nguồn (+) cảm biến từ ECU cho 2  biến trở

Chú ý:  Là một cảm biến rất quan trọng nên khi có lỗi, chỉ nên thay thế, không nên sửa chữa cảm biến này.

Các dạng hư hỏng: Hở/Chập – báo check, đo không chính xác – không báo check, phải so sánh dữ liệu từ “Current data” hoặc VMI hoặc đồng hồ vạn năng.

READ  Mạch tự động bật quạt làm mát đơn giản dễ làm