Thuyết điện tử

Nhà bác học Anh Tomson đưa ra học thuyết điện tử gồm 4 ý sau đây:

 • Mọi vật chất trong tự nhiên là tập hợp của nhiều nguyên tử của chất đó
 • Kết cấu của nguyên tử của một chất gồm hai phần:
  • Hạt nhân mang điện tích dương
  • Nhiều điện tử, mỗi điện tử mang điện tích âm nguyên tố (là điện tích âm nhỏ nhất bằng -1,6.10-19C). Các điện tử trong nguyên tử chuyển động theo nhiều quĩ đạo khác nhau. Điện tử được gọi là hạt sơ cấp, đó là cấu tạo nhỏ nhất của vật chất không thể phân chia được.
 • Nguyên tử trung hoà về điện vì điện tích dương của hạt nhân bằng tổng điện tích âm của các điện tử trong nguyên tử. Kết cấu cân bằng về điện trong nguyên tử khó phá vỡ.
 • Hiện tượng ion hoá:
  • Việc phá vỡ kết cấu trung hoà về điện của nguyên tử gọi là sự ion hoá
  • Để ion hóa phải có những tác nhân bên ngoài như: nhiệt lượng, sự va đập cơ học,…
  • Sau khi bị ion hoá, những nguyên tử nhận thêm điện tử từ các nguyên tử khác ( có thể cùng chất mà cũng có thể khác chất ) gọi là ion âm.Nguyên tử bị mất bớt điện tử gọi là ion dương

Học thuyết điện tử là học thuyết căn cứ vào sự chuyển động của các điện tử (chuyển động trong nguyên tử, chuyển động sang nguyên tử khác, chuyển động sang vật khác…) để giải thích về đặc tính điện và các hiện tượng về điện.

Thuyết điện tử
5 4 votes
Amply mạch Class D tiếng nhạc có hay không? Mặc nhiên khi nghĩ tới Amply chúng ta lại hình dung ra những thiết bị hình chữ nhật to nặng công kềnh (amply cổ), nhưng hiện tại chúng ta không khỏi b...
Mạch điều chỉnh âm lượng (Audio Fader) Trong mạch này, Q1 là một bộ khuếch đại đơn giản mà có được kiểm soát bởi một kháng phát biến cung cấp bởi FET Q2 tăng của nó. Trong lên vị trí của S1...
Tìm hiểu chất bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử Chất bán dẫn là vật chất có điện trở suất nằm ở giữa trị số điện trở suất của chất dẫn điện và chất điện môi khi ở nhiệt độ phòng, ρ= 10-4 ÷ 107 Ω.m ...
Bảng tra cứu thông số Mosfet – Fet thông dụng   1. Bảng tra cứu Mosfet thông dụng Hướng dẫn: Loại kênh dẫn: P-Channel : là Mosfet thuận , N-Channel là Mosfet ngược. Đặc điểm ký t...