Thuyết điện tử

Nhà bác học Anh Tomson đưa ra học thuyết điện tử gồm 4 ý sau đây:

 • Mọi vật chất trong tự nhiên là tập hợp của nhiều nguyên tử của chất đó
 • Kết cấu của nguyên tử của một chất gồm hai phần:
  • Hạt nhân mang điện tích dương
  • Nhiều điện tử, mỗi điện tử mang điện tích âm nguyên tố (là điện tích âm nhỏ nhất bằng -1,6.10-19C). Các điện tử trong nguyên tử chuyển động theo nhiều quĩ đạo khác nhau. Điện tử được gọi là hạt sơ cấp, đó là cấu tạo nhỏ nhất của vật chất không thể phân chia được.
 • Nguyên tử trung hoà về điện vì điện tích dương của hạt nhân bằng tổng điện tích âm của các điện tử trong nguyên tử. Kết cấu cân bằng về điện trong nguyên tử khó phá vỡ.
 • Hiện tượng ion hoá:
  • Việc phá vỡ kết cấu trung hoà về điện của nguyên tử gọi là sự ion hoá
  • Để ion hóa phải có những tác nhân bên ngoài như: nhiệt lượng, sự va đập cơ học,…
  • Sau khi bị ion hoá, những nguyên tử nhận thêm điện tử từ các nguyên tử khác ( có thể cùng chất mà cũng có thể khác chất ) gọi là ion âm.Nguyên tử bị mất bớt điện tử gọi là ion dương

Học thuyết điện tử là học thuyết căn cứ vào sự chuyển động của các điện tử (chuyển động trong nguyên tử, chuyển động sang nguyên tử khác, chuyển động sang vật khác…) để giải thích về đặc tính điện và các hiện tượng về điện.

READ  Hướng dẫn cấu hình Aruba Rap 109 - Cài đặt mesh, roaming