Vật liệu điện từ là gì? Phân loại và ứng dụng của vật liệu điện từ

Định nghĩa: Vật liệu từ là vật liệu khi đặt vào trong một từ trường thì nó bị nhiễm từ

Phân loại và ứng dụng của vật liệu từ

Vật liệu từ mềm có độ từ thẩm cao và lực kháng từ nhỏ (p lớn và Hc nhỏ) đe làm lõi biến áp, nam châm điện, lõi cuộn cảm…

Vật liệu từ cứng có độ từ thẩm nhỏ và lực kháng từ cao ❖Theo ứng dụng thì vật liệu từ cứng có 2 loại:

  • Vật liệu để chế tạo nam châm vĩnh cửu.
  • Vật liệu từ để ghi âm, ghi hình, giữ âm thanh, v.v..
nam châm vĩnh cửu

Theo công nghệ chế tạo thì chia vật liệu từ cứng thành:

  • Hợp kim thép được tôi thành Martenxit (là vật liệu đơn giản và rẻ nhất để chế tạo nam châm vĩnh cửu)
  • Hợp kim lá từ cứng
  • Nam châm từ bột
  • Ferit từ cứng: Ferit Bari (BaO.6Fe2O3) để chế tạo nam châm dùng ở tần số cao
  • Băng, sợi kim loại và không kim loại dùng để ghi âm thanh
Ferit từ

Các tính chất đăc trưng cho vât liêu từ

  • Từ trở và từ thẩm
  • Độ từ thẩm tương đối (|ar)
  • Đường cong từ hóa

 

READ  Sự khác biệt giữa linh kiện điện tử chủ động và bị động