Bảng chuyển đổi mã tụ điện sang các đơn vị μF microfarad nF nanofarad pF picofarad

Với những tụ điện kích thước nhỏ chúng ta không thể ghi đầy đủ giá trị tụ điện dưới dạng μF microfarad nF nanofarad pF picofarad, vì diện tích bề mặt của nó quá nhỏ, có in vào thì bằng mắt thường cũng không đọc được. Vì vậy, để đơn giản người ta sẽ viết nó dưới dạng mã, nhưng trở ngại là không phải ai cũng hiểu được các ghi mã kiểu này, vì vậy dưới đây là bảng chuyển đổi sang giá trị mà bạn có thể tra nhanh.

Mã tụμF (microfarad)nF (nanofarad)pF (picofarad)
1010.0001uF0.1nF100pF
1020.001uF1nF1000pF
1030.01uF10nF10000pF
1040.1uF100nF100000pF
1051uF1000nF1000000pF
1200.000012uF0.012nF12pF
1210.00012uF0.12nF120pF
1220.0012uF1.2nF1200pF
1230.012uF12nF12000pF
1240.12uF120nF120000pF
1500.000015uF0.015nF15pF
1510.00015uF0.15nF150pF
1520.0015uF1.5nF1500pF
1530.015uF15nF15000pF
1540,15uF150nF150000pF
1800.000018uF0.018nF18pF
1810.00018uF0.18nF180pF
1820.0018uF1.8nF1800pF
1830.018uF18nF18000pF
1840,18uF180nF180000pF
2000.00002uF0.02nF20pF
2010.0002uF0.2nF200pF
2020.002uF2nF2000pF
2030.02uF20nF20000pF
2040,2uF200nF200000pF
2200.000022uF0.022nF22pF
2210.00022uF0.22nF220pF
2220.0022uF2.2nF2200pF
2230.022uF22nF22000pF
2240,22uF220nF220000pF
2500.000025uF0.025nF25pF
2510.00025uF0.25nF250pF
2520.0025uF2.5nF2500pF
2530.025uF25nF25000pF
2540,25uF250nF250000pF
2700.000027uF0.027nF27pF
2710.00027uF0.27nF270pF
2720.0027uF2.7nF2700pF
2730.027uF27nF27000pF
2740,27uF270nF270000pF
3000.00003uF0.03nF30pF
3010.0003uF0.3nF300pF
3020.003uF3nF3000pF
3030.03uF30nF30000pF
3040.3uF300nF300000pF
3300.000033uF0.033nF33pF
3310.00033uF0.33nF330pF
3320.0033uF3.3nF3300pF
3330.033uF33nF33000pF
3340.33uF330nF330000pF
3900.000039uF0.039nF39pF
3910.00039uF0.39nF390pF
3920.0039uF3.9nF3900pF
3930.039uF39nF39000pF
3940.39uF390nF390000pF
4000.00004uF0.04nF40pF
4010.0004uF0.4nF400pF
4020.004uF4nF4000pF
4030.04uF40nF40000pF
4040.4uF400nF400000pF
4700.000047uF0.047nF47pF
4710.00047uF0.47nF470pF
4720.0047uF4.7nF4700pF
4730.047uF47nF47000pF
4740.47uF470nF470000pF
5000.00005uF0.05nF50pF
5010.0005uF0.5nF500pF
5020.005uF5nF5000pF
5030.05uF50nF50000pF
5040.5uF500nF500000pF
5600.000056uF0.056nF56pF
5610.00056uF0.56nF560pF
5620.56uF5.6nF5600pF
5630.056uF56nF56000pF
5640.56uF560nF560000pF
6000.00006uF0.06nF60pF
6010.0006uF0.6nF600pF
6020.006uF6nF6000pF
6030.06uF60nF60000pF
6040.6uF600nF600000pF
6800.000068uF0.068nF68pF
6810.00068uF0.68nF680pf
6820.0068uF6.8nF6800pF
6830.068uF68nF68000pF
6840.68uF680nF680000pF
7000.00007uF0.07nF70pF
7010.0007uF0.7nF700pF
7020.07uF7nF7000pF
7030.07uF70nF70000pF
7040.7uF700nF700000pF
8000.00008uF0.08nF80pF
8010.0008uF0.8nF800pF
8020.008uF8nF8000pF
8030.08uF80nF80000pF
8040.8uF800nF800000pF
8200.000082uF0.082nF82pF
8210.00082uF0.82nF820pF
8220.0082uF8.2nF8200pF
8230.082uF82nF82000pF
8240.8uF820nF820000pF
READ  Hic Tin được không? Tháng kiếm online hơn 100 triệu