Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6 của SK Elechtric

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6 của hãng SK Elechtric.

A. Các đặc tính mới

+ Tự động đổi cực tính máy biến dòng (C.T).
+ Cho phép hiển thị lên màn hình giá trị điện áp và dòng điện khi đang vận hành ở cả 2 chế độ tự động và bằng tay.
+ Tự động tránh tình trạng đóng cắt lặp lại (Nghĩa là không cần hệ số C/K).
+ Cho phép cài đặt riêng thời gian trễ khi đóng và thời gian trễ khi cắt nên dễ dàng bù cho các phụ tải thay đổi liên tục.

Trang 1 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 1 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 2 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 2 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 3 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 3 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 4 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 4 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6

B. Các đấu dây (xem hình)

READ  Sóng hài là gì? Ảnh hưởng sóng hài trong mạch điện - lưới điện