Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6 của SK Elechtric

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6 của hãng SK Elechtric.

A. Các đặc tính mới

+ Tự động đổi cực tính máy biến dòng (C.T).
+ Cho phép hiển thị lên màn hình giá trị điện áp và dòng điện khi đang vận hành ở cả 2 chế độ tự động và bằng tay.
+ Tự động tránh tình trạng đóng cắt lặp lại (Nghĩa là không cần hệ số C/K).
+ Cho phép cài đặt riêng thời gian trễ khi đóng và thời gian trễ khi cắt nên dễ dàng bù cho các phụ tải thay đổi liên tục.

Trang 1 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 1 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 2 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 2 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 3 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 3 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 4 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6
Trang 4 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6

B. Các đấu dây (xem hình)

Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù QR-P6 của SK Elechtric
4.6 10 votes
Tìm hiểu nguồn gốc sinh ra sóng hài ở các bộ nghịch lưu (Biến tần) Trong bài viết này các bạn sẽ tìm hiểu về nguồn gốc sinh ra sóng hài ở các bộ nghịch lưu (Biến tần). Với các bộ nguồn xung cũng có nguyên lý tạo ra só...
Hệ số công suất cos phi và cách tính Trong bài viết này các bạn sẽ cùng tìm hiểu về hệ số công suất (Cos phi), cách tính Cos phi, và các khái niệm về 3 loại công suất. Công suất truyền...
Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển tụ bù PFR – Mikro Bộ PFR của Mikro là bộ điều khiển tụ bù thông minh thân thiện với người sử dụng. PFR sử dụng kỹ thuật số trong việc tính toán sự sai lệch dòng điện và...
Dung lượng của Tụ bù bao nhiêu là đủ tính toán thế nào? Tụ bù nền là lượng tự bù được đóng thường trực trong hệ thống điện. Dung lượng của tụ bù nền thường phải đảm bảo không gây ra hiện tượng bù dư. Cần...