Nguyên lý làm việc cảm biến vị trí bướm ga –  Throttle Position Sensor ô tô

Cảm biến vị trí bướm ga đưa tín hiệu về ECU về thực tế áp ứng của bướm ga (góc mở). Ở những xe không dùng cảm biến chân ga thì đây chính là tín hiệu thể hiện yêu cầu của người lái.

Cảm biến vị trí bướm ga thường là một cặp biến trở, 1 tăng dần, một giảm dần để thông qua ECU kiểm soát lẫn nhau.

Cảm biến thường có 3 ~6 dây bao gồm:

  • Tín hiệu báo về ECU
  • Mát (-) cảm biến từ ECU cho 2 dải biến trở
  • nguồn (+) cảm biến từ ECU cho 2  biến trở

Chú ý:  Nếu động cơ dùng motor điều khiển bướm ga thì CB này tích hợp trong cụm họng hút điện tử – Electric Throttle Control (ETC).

Các dạng hư hỏng: Hở/Chập – báo check, đo không chính xác – không báo check, phải so sánh dữ liệu từ “Current data” hoặc VMI hoặc đồng hồ vạn năng.

READ  Mạch đo đạc điện trở dùng cảm biến và xung điện trên ô tô