Sơ đồ mạch đuổi muỗi bằng sóng siêu âm đơn giản dễ làm

Mạch này được xây dựng để đuổi muỗi bằng âm thanh tần số cao (sóng siêu âm). Thiết kế bao gồm IC đếm thời gian 555 cung cấp khả năng tạo xung và thời gian chính xác. Nó cũng là một bộ điều khiển ổn định có khả năng hoạt động ổn định. 74HCT4017BQ là bộ đếm thập phân (gọi tắt là 4017) có 10 ngõ ra ở mức cao. Nó cung cấp tín hiệu được đưa vào bộ định thời 555 được kết nối với loa piezo (loa thạch anh) ở đầu ra.

Sơ đồ mạch đổi muỗi (Tải hình ảnh về máy để xem Full)

Loa piezo tạo ra âm thanh. Transitor Bipolar Junction Transitor (BJT) BC337 và BC327 đóng vai trò là bộ khuếch đại của âm thanh đầu ra. Nó tạo thành bộ khuếch đại kéo đẩy hiệu quả hơn bộ khuếch đại Class A.

Thiết kế lý tưởng cho các ứng dụng gia đình, bảo vệ cho gia đình chống lại bệnh tật. Nó cũng là một thay thế phù hợp cho thuốc chống muỗi dựa trên hóa chất hoặc các loại vợt muỗi.

U1 74HCT4017BQ
D1 1N4148 1N4148
D2 1N4148 1N4148
D3 1N4148 1N4148
D4 1N4148 1N4148
D5 1N4148 1N4148
D6 1N4148 1N4148
D7 1N4148 1N4148
D8 1N4148 1N4148
R1 RESISTOR 10kΩ
R2 RESISTOR 15kΩ
R3 RESISTOR 18kΩ
R4 RESISTOR 39kΩ
R5 RESISTOR 2.2kΩ
R6 RESISTOR 27kΩ
R7 RESISTOR 33kΩ
R8 RESISTOR 22kΩ
D9 Diode General 1N4148
D10 Diode General 1N4148
R9 RESISTOR 6.8kΩ
R10 RESISTOR 4.7kΩ
U2

555

U3

555

R11 RESISTOR 100Ω
RESISTOR 470kΩ
R13 RESISTOR 470kΩ
C1 POLARIZED 1uF, 16V
C2 POLARIZED 10uF, 16V
C3 POLARIZED 1000uF, 16V
R14 RESISTOR 22kΩ
D11 Diode General 1N4148
C4 POLARIZED 820pF
R15 RESISTOR 10Ω
SPK1 PIEZO
U4 2-INPUT NAND
U5 2-INPUT NAND
R16 RESISTOR 1kΩ
Q1 NPN BC337
Q3 PNP BC327
SPK2 PIEZO
Q2 NPN BC337
READ  Máng và thang cable hệ thống điện sử dụng như thế nào?