Sơ đồ mạch đuổi muỗi bằng sóng siêu âm đơn giản dễ làm

Mạch này được xây dựng để đuổi muỗi bằng âm thanh tần số cao (sóng siêu âm). Thiết kế bao gồm IC đếm thời gian 555 cung cấp khả năng tạo xung và thời gian chính xác. Nó cũng là một bộ điều khiển ổn định có khả năng hoạt động ổn định. 74HCT4017BQ là bộ đếm thập phân (gọi tắt là 4017) có 10 ngõ ra ở mức cao. Nó cung cấp tín hiệu được đưa vào bộ định thời 555 được kết nối với loa piezo (loa thạch anh) ở đầu ra.

Sơ đồ mạch đổi muỗi (Tải hình ảnh về máy để xem Full)

Loa piezo tạo ra âm thanh. Transitor Bipolar Junction Transitor (BJT) BC337 và BC327 đóng vai trò là bộ khuếch đại của âm thanh đầu ra. Nó tạo thành bộ khuếch đại kéo đẩy hiệu quả hơn bộ khuếch đại Class A.

Thiết kế lý tưởng cho các ứng dụng gia đình, bảo vệ cho gia đình chống lại bệnh tật. Nó cũng là một thay thế phù hợp cho thuốc chống muỗi dựa trên hóa chất hoặc các loại vợt muỗi.

U174HCT4017BQ
D11N41481N4148
D21N41481N4148
D31N41481N4148
D41N41481N4148
D51N41481N4148
D61N41481N4148
D71N41481N4148
D81N41481N4148
R1RESISTOR10kΩ
R2RESISTOR15kΩ
R3RESISTOR18kΩ
R4RESISTOR39kΩ
R5RESISTOR2.2kΩ
R6RESISTOR27kΩ
R7RESISTOR33kΩ
R8RESISTOR22kΩ
D9Diode General1N4148
D10Diode General1N4148
R9RESISTOR6.8kΩ
R10RESISTOR4.7kΩ
U2

555

U3

555

R11RESISTOR100Ω
RESISTOR470kΩ
R13RESISTOR470kΩ
C1POLARIZED1uF, 16V
C2POLARIZED10uF, 16V
C3POLARIZED1000uF, 16V
R14RESISTOR22kΩ
D11Diode General1N4148
C4POLARIZED820pF
R15RESISTOR10Ω
SPK1PIEZO
U42-INPUT NAND
U52-INPUT NAND
R16RESISTOR1kΩ
Q1NPNBC337
Q3PNPBC327
SPK2PIEZO
Q2NPNBC337